+381 11 4067 141

Kreiranje pouzdanih, ujednačenih prevoda visokog kvaliteta

Prevodilačke usluge

IOLAR je renomirano, visokotehnološko preduzeće koje od 1991. godine klijentima pruža usluge prevođenja i lokalizacije softvera. Specijalizovani smo za prevođenje dokumentacije iz različitih oblasti – informatika, telekomunikacije, medicina i farmacija, automobilska industrija, mašinstvo, marketing, finansije i pravo.

SDL Trados je vodeći proizvođač softvera za prevođenje pomoću računara (eng. CAT – Computer Assisted Translation). Softver SDL Trados je namenjen prevodiocima koji žele da unaprede proces prevođenja i da zadrže konkurentnost korišćenjem najnovije tehnologije. Proizvodi SDL Trados su zasnovani na tehnologiji kreiranja baze prevoda (eng. TM – Translation Memory), baze podataka koja se kreira i ažurira tokom prevođenja. Na osnovu te baze prevoda, reči se recikliraju i ne morate stalno iznova da prevodite istu rečenicu, a time štedite vreme i garantujete ujednačenost prevoda.

IOLAR je zauzeo 7. mesto na listi 20 najuspešnijih dobavljanča jezičkih usluga u Južnoj Evropi

Softver SDL Trados pomaže prevodiocima da postignu sledeće ciljeve:

Manjenje troškova prevođenja do za 40%.

Kreiranje pouzdanih, ujednačenih prevoda visokog kvaliteta.

Lako kreiranje i uređivanje baza prevoda i terminologije u bazama podataka.

Bolja komunikacija sa klijentima.

Pomoć pri prevođenju za više od 70 različitih formata datoteka.

Коmpanija IOLAR je оvlašćeni zastupnik za sоftver SDL Tradоs i jedini centar kоji je kоmpanija SDL Tradоs оvlastila za držanje оbuka i kurseva (centar za оbuku kоji je оdоbrila kоmpanija SDL) za Slоveniju, Srbiju, Hrvatsku, Makedоniju, Crnu Gоru i Коsоvо.

U 2017. godini

85.209.843

Prevedenih reći

367.285

Prevedenih stranica

108.273

Završenih projekata