+381 11 4067 141

Preko 25 godina iskustva

 U prevodilačkim uslugama

 Lokalizaciji softvera
 Upravljanja terminologijom 

Stručne oblasti

automobilska industrija

tenderska dokumentacija

digitalni marketing i stručne oblasti

prirodne nauke

tehnička dokumentacija

medicina i farmacija

bankarstvo i finansije

pravna dokumentacija

mašinsko prevođenje

Ne gubite vreme, preuzmite kontrolu nad socijalnim mrežama DANAS

PROBAJTE BESPLATNO

Tehnološko preduzeće IOLAR, sa sedištem u Sloveniji, već dve decenije je vodeće regionalno preduzeće koje međunarodnim i domaćim naručiocima pruža, uz korišćenje naprednih računarskih Sistema, prevode visokog kvaliteta – za različite oblasti, u velikom obimu i za mnoge jezike. Kao što to govori i puni naziv preduzeća Iolar “Informatika u rečima“ za rad su ključne i računarske tehnologije. Ovim je IOLAR razvio brojna tehnološka znanja i računarske sisteme koji su korisni i neophodni za „digitalni“ deo marketinga, a koji se odnose i na vodeće alate, kao što su Hubspot ili Hootsuite i druge.

Istovremeno, IOLAR je takođe stekao puno iskustva i sposobnosti u oblasti upravljanja i izvođenja velikog broja projekata podržanih računarskim sistemima. Ukupan broj realizovanih projekata je oko 500.000! Digitalni deo marketinga je kao tehnološki desetoboj. On podrazumeva intenzivnu upotrebu i integraciju velikog broja računarskih alata (programa), a istovremeno i veliki (i rastući) broj projekata. U saradnji sa preduzećem IOLAR lakše ćete upravljati digitalnim marketingom, a marketing će vam biti superioran i uspešan. Zamislite IOLAR kao ledeni breg vašeg marketinga koji je pod vodom*

Hubspot

Hubspot

Rastite brže uz inbound marketing i prodaju. HubSpot – softver koji će podstaći vaš rast i izgraditi dublje odnose sa klijentima, od prvog pozdrava do zadovoljnog korisnika...

Hootsuite

Hootsuite

Saznajte kako Hootsuite omogućava da lakše pronalazite i planirate sadržaje na društvenim mrežama, upravljate njima i pravite izveštaje.

Kreiranje pouzdanih, ujednačenih prevoda visokog kvaliteta

SDL Trados je vodeći proizvođač softvera za prevođenje pomoću računara (eng. CAT – Computer Assisted Translation). Softver SDL Trados je namenjen prevodiocima koji žele da unaprede proces prevođenja i da zadrže konkurentnost korišćenjem najnovije tehnologije. Proizvodi SDL Trados su zasnovani na tehnologiji kreiranja baze prevoda (eng. TM – Translation Memory), baze podataka koja se kreira i ažurira tokom prevođenja. Na osnovu te baze prevoda, reči se recikliraju i ne morate stalno iznova da prevodite istu rečenicu, a time štedite vreme i garantujete ujednačenost prevoda.

VIŠE